Home Yedek

Uzman Fizyoterapist Olma ve Uluslararası Geçerlilik Sertifikası Avantajı

  Fizyoterapi Yüksek Lisans Başvuru Formu

  Detaylı bilgi almak için formu doldurun.

  Fizyoterapi Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı

  Programın Amacı

  Yüksek lisans programını tamamlayan fizyoterapiste, klinik bilgileri özgün bir şekilde kullanarak klinik ve akademik çalışmaları uzmanlık düzeyinde geliştirdiği yeterlilikleri kullanma ve ileri düzeyde mesleki uygulama ve araştırma yapma becerisi kazandırır. Dünya Fizyoterapi Konfederasyonu; Fizyoterapide yüksek lisans ve doktora programlarının, meslekte bilgi ve beceri kazandıran, profesyonel yeterliliği artıran, analitik düşünme yeteneğini geliştiren ve bilimde yeniliklerin takibini sağlayan eğitimler olması gerektiğini bildirmiştir (WCPT, 2016; Physiotherapy-treatment, 2016). Bugün fizyoterapistlerin, birçok ülkedeki eğitim seviyesi, bilimsel yeterlilikleri, mesleki yetki ve sorumlulukları oldukça yüksektir ve yükselmeye devam etmektedir. Klinik uygulamalarda ortaya çıkan gelişimi, meslekte özelleşme, kanıta dayalı bilimsel çalışmalar ve akademik yapılanmalar takip etmiştir.

   Fizyoterapi Yüksek Lisans Başvuru Formu

   Detaylı bilgi almak için formu doldurun.

   Programın Hedefi

   Programın hedefi, lisans mezunu fizyoterapistlere, uluslararası standartlarda, özel fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarını öğretmek, sağlam bilimsel temelleri olan bilgiye ulaşımı öğretmek ve sağlamlaştırmak, araştırmaya yönelik fizyoterapist kavramını kazandırmak, değerlendirme, tedavi programı çizme ve standardizasyon etik kurallarını çok iyi bilen ve uygulayan mezunlar vermek, yaptıkları tezlerde yeni yöntemler uygulayan, sonuçları klinik rehabilitasyon programlarını etkileyen araştırmalar yapan uzman fizyoterapistler yetiştirmektir. Böylece bu program ile aynı zamanda üniversiteler ve araştırma merkezlerinin ihtiyaç duyduğu öğretim üyesi yetiştirmenin ilk adımı yerine getirilmiş olacaktır.

   Kariyer Olanakları

   Yüksek Lisans Programımız, tam donanımlı olarak ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyerek, kanıta dayalı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamalarını güçlendirmenin yanında sağlığın korunması ve geliştirilmesine de katkı sağlayacaktır. Böylece, profesyonel nitelikte, kanıta dayalı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamalarını yaygın bir şekilde kullanan, sorun çözme becerisi kazanmış, yenilikçi, profesyonel fizyoterapistler yetişecektir. Lisansüstü eğitimin ilk basamağını oluşturan yüksek lisans eğitimi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programı ile alanlarında derinlemesine bilgi ve beceri sahibi olmalarına olanak tanırken, meslekte ustalaşmayı da sağlamaktadır.

   Bu programdan mezun olanlar, fizyoterapi ve rehabilitasyonun çeşitli özelleşmiş alanlarındaki klinik ve akademik çalışmalarında uzmanlık düzeyinde derinleştirdiği ve geliştirdiği yeterlilikleri kullanabilmektedir ve ileri düzeyde mesleki uygulama ve araştırma yapabilmektedir. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon yüksek lisans mezunları “yüksek lisans” derecesi alarak mezun olmaktadır.

   Sertifikalar

   Uluslararası geçerli, ders kredileri denklikte kullanılabilir şekilde,

   1. Osteopatik manuel Terapi sertifikası
   2. Fizyoterapide Kadın Sağlığı uzmanlığı sertifikası,
   3. Fizyoterapide sporcu sağlığı uzmanlığı sertifikası,

   2 Zorunlu – 8 Uzmanlık Dersi (her uzmanlık dersi için ayrı sertifika)

    Fizyoterapi Yüksek Lisans Başvuru Formu

    Detaylı bilgi almak için formu doldurun.

    Programada Bulunan Dersler

    Zorunlu Dersler

    • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği
    • Fizyoterapi’de Araştırma Planlama ve Uygulama
    • Seminer
    • Yüksek Lisans Tezi 1
    • Yüksek Lisans Tezi 2

    Seçmeli Dersler

    • Kanıta Dayalı Egzersiz Tedavisi
    • Pediatrik Rehabilitasyon
    • Ürojinekolojide Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 1
    • Obstetrik Rehabilitasyon
    • Fizyoterapi’de Ağrı Yönetimi
    • Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında Rehabilitasyon
    • Koruyucu Fizyoterapi
    • Ortopedik Rehabilitasyon
    • Nörolojik Rehabilitasyon
    • Ürojinekolojide Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 2
    • Kadın Sağlığında Özel Konular
    • Osteopatik Manuel Terapi
    • Visseral Manuel Terapi
    • Myofasyal Release Teknikleri
    • Intra-Muskuler Manuel Terapi
    • Fizyoterapide Geleneksel Yöntemler 1
    • Fizyoterapide Geleneksel Yöntemler 2
    • İleri Maniplasyon Teknikleri
    • Fonksiyonel Manuel Terapi Teknikleri
    • Bantlama Teknikleri
    • Refleksoloji
    • Nörolojik Rehabilitasyonda Geleneksel Yöntemler
    • Nörolojik Rehabilitasyonda Güncel Yaklaşımlar
    • Temporomandibuler Eklem Problemlerine Yönelik Çözümler
    • Somato-emosyonel Release Teknikleri I
    • Somato-emosyonel Release Teknikleri II
    • Fizyoterapide Geleneksel Beslenme Yaklaşımları
    • Sporcu Sağlığpında Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon
    • Antrenman Bilimi
    • Biyomekani ve Kinesyoloji
    • Skolyozda Manuel Terapi Yaklaşımları
    • Pulmoner Rehabilitasyon 1
    • Pulmoner Rehabilitasyon 2
    • Kardiyak Rehabilitasyon 1
    • Kardiyak Rehabilitasyon 2
    • Kardiyopulmoner Rehabilitasyonda Geleneksel Yöntemler
    • Cranio-Sacral Manuel Terapı
    • Rehabilitasyonda Teknoloji
    • Motor Kontrol

    Programada Bulunan Dersler

    Zorunlu Dersler

    • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği
    • Fizyoterapi’de Araştırma Planlama ve Uygulama
    • Seminer
    • Yüksek Lisans Tezi 1
    • Yüksek Lisans Tezi 2

    Seçmeli Dersler

    • Kanıta Dayalı Egzersiz Tedavisi
    • Pediatrik Rehabilitasyon
    • Ürojinekolojide Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 1
    • Obstetrik Rehabilitasyon
    • Fizyoterapi’de Ağrı Yönetimi
    • Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında Rehabilitasyon
    • Koruyucu Fizyoterapi
    • Ortopedik Rehabilitasyon
    • Nörolojik Rehabilitasyon
    • Ürojinekolojide Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 2
    • Kadın Sağlığında Özel Konular
    • Osteopatik Manuel Terapi
    • Visseral Manuel Terapi
    • Fizyoterapide Geleneksel Beslenme Yaklaşımları
    • Sporcu Sağlığpında Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon
    • Antrenman Bilimi
    • Biyomekani ve Kinesyoloji
    • Skolyozda Manuel Terapi Yaklaşımları
    • Pulmoner Rehabilitasyon 1
    • Pulmoner Rehabilitasyon 2
    • Kardiyak Rehabilitasyon 1
    • Kardiyak Rehabilitasyon 2
    • Kardiyopulmoner Rehabilitasyonda Geleneksel Yöntemler
    • Cranio-Sacral Manuel Terapı
    • Rehabilitasyonda Teknoloji
    • Motor Kontrol
    • Myofasyal Release Teknikleri
    • Intra-Muskuler Manuel Terapi
    • Fizyoterapide Geleneksel Yöntemler 1
    • Fizyoterapide Geleneksel Yöntemler 2
    • İleri Maniplasyon Teknikleri
    • Fonksiyonel Manuel Terapi Teknikleri
    • Bantlama Teknikleri
    • Refleksoloji
    • Nörolojik Rehabilitasyonda Geleneksel Yöntemler
    • Nörolojik Rehabilitasyonda Güncel Yaklaşımlar
    • Temporomandibuler Eklem Problemlerine Yönelik Çözümler
    • Somato-emosyonel Release Teknikleri I
    • Somato-emosyonel Release Teknikleri II

     Fizyoterapi Yüksek Lisans Başvuru Formu

     Detaylı bilgi almak için formu doldurun.
     1. YARI YIL DERSLERİ
     Tür Kod Ad T U K AKTS
     Zorunlu FTR101 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği 3 0 3 6
     Zorunlu FTR102 Fizyoterapi’de Araştırma Planlama ve Uygulama 3 0 3 6
     Seçmeli Seçmeli ders 1 3 0 3 6
     Seçmeli Seçmeli ders 2 3 0 3 6
     Seçmeli Seçmeli ders 3 3 0 3 6
     TOPLAM 15 30

     T: Teorik Ders            U: Uygulamalı Ders

     K: Kredi Sayısı            AKTS: (European Credit Transfer System) Kredisi

     2. YARI YIL DERSLERİ
     Tür Kod Ad T U K AKTS
     Zorunlu FTR143 Seminer 0 0 0 12
     Seçmeli Seçmeli ders 1 3 0 3 6
     Seçmeli Seçmeli ders 2 3 0 3 6
     Seçmeli Seçmeli ders 3 3 0 3 6
     TOPLAM 15 30

     T: Teorik Ders            U: Uygulamalı Ders

     K: Kredi Sayısı            AKTS: (European Credit Transfer System) Kredisi

      Fizyoterapi Yüksek Lisans Başvuru Formu

      Detaylı bilgi almak için formu doldurun.
      3. YARI YIL DERSLERİ
      Tür Kod Ad T U K AKTS
      FTR144 Yüksek Lisans Tezi 1 0 0 0 30
      TOPLAM 30

      T: Teorik Ders            U: Uygulamalı Ders

      K: Kredi Sayısı            AKTS: (European Credit Transfer System) Kredisi

      4. YARI YIL DERSLERİ
      Tür Kod Ad T U K AKTS
      FTR145 Yüksek Lisans Tezi 2 0 0 0 30
      TOPLAM 30

      T: Teorik Ders            U: Uygulamalı Ders

      K: Kredi Sayısı            AKTS: (European Credit Transfer System) Kredisi

      Genel Toplam 30 120

       Fizyoterapi Yüksek Lisans Başvuru Formu

       Detaylı bilgi almak için formu doldurun.

       İletişim Bilgileri

       Sabit Telefon
       0(212) 866 0117

       Cep Telefonu
       +90 (534) 740 52 06

       Adres
       Piri Paşa Mah, Boduroğlu Sk. No:22, 34445 Beyoğlu/İstanbul